Zgodovina

Gasilska četa Zagrad – Pečovnik, je bila ustanovljena na pobudo okrajnega referata za gasilstvo za mesto Celje in krajevnega narodnoosvobodilnega odbora Zagrad. Oktobra leta 1945 so izvolili upravni odbor, 15.11.1945 pa sklicali ustanovni občni zbor. V četo je pristopilo 31 članov. Podjetje Apnenik Pečovnik jim je dalo leseno barako, mestno gasilsko društvo pa jim je podarilo motorno brizgalno 800L, ter drugo opremo in orodje. Na zemljišču, ki jim ga je podaril g. Dorn Franc, so leta 1949 pričeli z izgradnjo gasilskega doma s stolpom, ki pa so ga dokončali leta 1955. Leta 1948 se je društvo priključilo gasilskemu društvu Celje-mesto. Samostojno pa je ponovno pričelo delovati leta 1950. Imeli so dve moški, žensko in pionirsko desetino. Društvo je uspešno delovalo do leta 1958, ko se je razvil prvi prapor, potem pa je gasilska vnema popustila. Društvo je nabavilo rabljen avto znamke Renault, ki ga je leta 1968 zamenjal rabljen orodni avtomobil znamke Fiat. Ta je v društvo ponovno prinesel živahnost. Ob strani jim je stalo podjetje Apnenik. Občinska gasilska zveza pa jim je dopolnjevala orodje in opremo in krila stroške popravil in izgradnjo doma. V letih 1969-1971 se je obnovil gasilski dom. Novo motorno brizgalno Rosenbauer 600L smo dobili leta 1972, nov gasilski avtomobil IMV 600 leta 1975 in leta 1976 še novo Tomasovo motorno brizgalno 300L za pionirje.
Na nesrečo je lokacija gasilskega doma zelo izpostavljena v primeru naraslih vod. Tako se društvo s poplavami ''bori'' že od leta 1954, ko je bil poplavljen spodnji del gasilskega doma in s tem uničena tudi gasilska dokumentacija in oprema. Sledile so še hude poplave leta 1991, 1998 in zadnja 2007, ki so vsakič znova pustile veliko škode in posledic v društvu.
V društvu danes deluje 55 članov in članic, ekipa članic, dve ekipi članov in nekaj veteranov. Društvo skrbi tudi za svoj podmladek, v katerem je 22 pionirjev in 8 mladincev, s katerimi se tedensko dobivajo v gasilskem domu in se urijo v gasilskem znanju. Predvsem se redno udeležujejo občinskih tekmovanj in kvizov, na katete jih pridno pripravljajo mentorice gasilske mladine v društvu.
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi članskih desetin, ki se prav tako udeležujejo občinskih in regijskih tekmovanj, članice pa so se štiri leta dokazovale tudi na pokalnem gasilskem tekmovanju GZS. Poleg dela z mladino, udeleževanja na različnih tekmovanjih in strokovnega izobraževanja operativnih članov društva, pa ima društvo še pomembnejše naloge, ki zajemajo tudi sodelovanje in pomoč našim krajanom. Pomagamo z nadzori pri spomladanskih travniških požigih in v sušnih mesecih pomagamo krajanom z dovozi pitne vode v višje predele. Naša največja pomoč pa se v največji meri kaže pri posredovanju v intervencijah ob gašenju požarov in pomoči našim krajanom ob vodnih ujmah.
Gasilce in krajane pa družijo tudi prijetni dogodki. V mesecu maju, ko goduje naš zavetnik Sv. Florjan, organiziramo sveto mašo, na katere povabimo tudi naše krajane. 20.08.2005 pa je naše društvo praznovalo 60. letnico obstoja, ki smo jo obeležili s slavnostno sejo, gasilsko parado in gasilsko veselico. Ob pomembni prelomnici gasilskega društva je le to postalo bogatejše za sodobno opremljeno gasilsko vozilo GVC 16/25 Renault Midlum 4×4 , ki je pripomoglo k še boljšemu in kakovostnejšemu delu nas gasilcev PGD Zagrad – Pečovnik.


Leto ustanovitve: 15.10.1945

Ustanovitelja: Tovornik Jože, Dorn Franc

Ustanovni člani: Pušnik Ciril, Šeruga Stanko, Zimšek Anton, Sonnewald Karl, Bervar Dolfe, Tratnik Avgust, Tratnik Stanko , Bojec Viktor

Načelniki, predsedniki: Tovornik Jože (1945-1955), Pantner Anton (1955-1964), Polenik Stanko (1964-1985), Mlakar Anton (1985-1989), Čečko Jože (1989-1991), Šeruga Milan (1991-1999), Palir Marjan (1999-2003), Belej Tomaž (2003-2008), Sašo Farčnik (2008-2018), Simon Jernej Čanžek (2018 dalje).

Poveljniki: Pušnik Ciril (1945-1958), Jezernik Stane (1958-1962), Šeruga Milan (1962-1991), Kozovinc Rajko (1991-1995), Mavrič Darko (1995-1999), Klinc Sebastjan (1999-2003), Mavrič Darko (2003-2013), Andrej Boštjan (2013 dalje...)

  • Občni zbor PGD Zagrad-Pečovnik

    V soboto 27.2.2016 ob 18ti uri bo v prostorih....
  • Razpis za stanovanje

    PGD Zagrad-Pečovnik oddaja stanovanje v najem....
  • Gasilska veselica z Modrijani

    Vljudno vas vabimo na doogdek desetleja v naši krajevni skupnosti! 22. avgusta praznujemo 70. let obstoja društva in pričnemo ob 18ti uri....