Upravni odbor

Status Ime in priimek Tel.številka
Predsednik Jernej Čanžek 041 515 323
Namestnik predsednika Tomaž Belej 041 763 223
Namestnik predsednika Benjamin Ocvirk 041 769 286
Poveljnik Boštjan Andrej 041 794 437
Namestnik poveljnika Blaž Jesenek 040 210 929
Namestnik poveljnika Marko Ribežl 041 763 222
Tajnik Sašo Farčnik 041 607 263
Blagajničarka Anita Ribežl 041 239 293
Nadzorni odbor Uroš Skale 041 978 542
Mentor mladine Mojca Krajšek 041 945 542
Hišnik Benjamin Ocvirk 041 763 286
Komisija za članice Katja Kunstič 041 363 252 

  • Občni zbor PGD Zagrad-Pečovnik

    V soboto 27.2.2016 ob 18ti uri bo v prostorih....
  • Razpis za stanovanje

    PGD Zagrad-Pečovnik oddaja stanovanje v najem....
  • Gasilska veselica z Modrijani

    Vljudno vas vabimo na doogdek desetleja v naši krajevni skupnosti! 22. avgusta praznujemo 70. let obstoja društva in pričnemo ob 18ti uri....